BABOR


BABOR jest w Niemczech liderem w branży kosmetycznej. Od momentu założenia przedsiębiorstwa przez biochemika dr Michaela Babora w roku 1956 firma konsekwentnie zmierza ku innowacyjnym rozwiązaniom pozostając pionierem w dziedzinie profesjonalnej pielęgnacji.

Na każdym etapie produkcji – od opracowywania receptury we własnych laboratoriach firmy, poprzez proces technologiczny, aż do wysyłki z centrum logistycznego kosmetyki poddawane są ścisłej kontroli.

babor new logo